Butik

Stavar är en interaktiv digital bok, inspirerad av Cuisenaires kända stavar, som gör det lättare än någonsin för barn att arbeta framför skärmen och klä sitt matematiska tänkande i ord. Den interaktiva digitala boken visualiserar matematiska begrepp och relationer, och stödjer utvecklingen av barnens taluppfattning och aritmetik. Stavar är en digital lärresurs som underlättar abstraktionsprocessen som många barn har problem med. En bok för barn i åldern 5-10 år som lärare och föräldrar inte får missa.

1 produkt

1 produkt